Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Devět

Úkolem je uspořádat 27 hracích kamenů do devíti polí, a to vždy tři do každého pole. Rozděleny mají být podle znázorněného počtu, vždy stejný ke stejnému.

Categories: ,

neun