Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Muzikální hra v kostky

Při následování idey W. A. Mozarta můžeš pomocí kostek určit pořadí taktů jedné z jeho hudebních skladeb. Vznikne zcela nové dílo, které doposud nezaznělo.

Categories: , ,

mozart