Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Přelud

Krystal svádí k doteku. Dotknout se ho však nemůžeš, protože je to jen zrcadlový obraz. Skutečný krystal se nachází na dně nádoby ze zrcadel.

Categories: , ,

_IGP1080