Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Kružba

Gotická architektura 13. a 14. století okouzluje svou „láskou ke geometrii“, která je patrná na úžasných konstrukcích kostelních oken, na tak zvané kružbě. Pokus se napodobit konstrukci dvojitého oblouku s obrazcem ze čtyř vzájemně se dotýkajících kruhů ve formě čtyřlístku.

Categories: ,

masswerk