Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Kruh a elipsa

Když povedeš šnůru prstem ve žlábku, zůstane šnůra vždy napnutá.

U kruhu je vzdálenost od obvodu ke středu všude stejná.

U elipsy je součet vzdáleností k oběma „ohniskům“ vždy stejný.

Categories: ,

_IGP0893