Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Stoly s hlavolamy

Kulová pyramida

Sestav ze čtyř částí pyramidu.

Tip: Na která místa pyramidy patří ty dva dlouhé díly?

Zatrolené T

Ze čtyř částí vznikne velké T.

Tip: Co se stane s pravým úhlem?

Dvojpyramida

Ze dvou modrých částí vznikne pyramida s trojúhelníkovou základnou.

Tip: Co se stane se čtvercovými plochami?

Slothouber–Graatsma puzzle

Slož z malých kostek a kvádrů jednu velkou kostku.

Tip: Jak umístíš malé kostky?

Soma-kostka

Složením sedmi barevných dílů vznikne kostka.

Tip: Uvědom si, jak velká kostka asi vznikne.

Čtvercokříž

Když šikovně přemístíš čtyři díly, můžeš sestavit jak kříž, tak čtverec. Dárek Sdružení na podporu Země dobrodružné matematiky Drážďany.

Čtvercotrojúhelník

Ze čtyř dílů můžeš složit jak čtverec, tak rovnostranný trojúhelník.

Troj-šestiúhelník

Jestli přijdeš této zapeklité hádance na kloub, můžeš složit jak trojúhelník, tak šestiúhelník. Dárek Sdružení na podporu Země dobrodružné matematiky Drážďany.

Tangram

Sestav ze sedmi částí čtverec.

Tip: Jak velký bude čtverec? Kde leží pravoúhlé trojúhelníky?

Čtyřpyramida

Ze čtyř červených dílů vznikne pyramida s trojúhelníkovou základnou.

Tip: Ze dvou červených dílů můžeš vytvořit jednu část modré pyramidy.

Plástve

Uspořádej šestiúhelníky kolem vyznačeného šestiúhelníku tak, aby se navzájem dotýkaly vždy jen stejné barvy.

Kolik dětí?

Spočítej děti. Když prohodíš dva horní díly, změní se počet dětí z 16 na 15 nebo naopak.

Tip: Jsou děti před prohozením a po něm stejně velké?

Categories: , ,

_IGP1093