Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Řezy kužele

Otáčej kuželem a pozoruj hladinu modré tekutiny. Jaké geometrické útvary rozeznáš? Názvy si můžeš přečíst u špičky kužele. Někdy tvoří okraj hladiny uzavřený a jindy otevřený geometrický útvar. Představ si, že by kužel neměl žádné dno, ale pokračoval by do nekonečna: Které útvary by byly uzavřené a které otevřené? Říká se tomu řez kužele, protože hladina tekutiny kužel „rozřízne“.

Categories: ,

kegelschnitte