Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Galtonova deska

Vhoď minci do exponátu a daruj ji tak výstavě „Země dobrodružné matematiky“. Náhoda určí její cestu. Ale ne všechny cesty jsou stejně pravděpodobné. Většina mincí se shromáždí ve sběrných kanálcích uprostřed, jen málo jich spadne do vnějších kanálků. Přesněji řečeno: Mince se řídí „zákonem velkých čísel“ (tzv. binomickým rozdělením). Toto pokusné uspořádání se podle anglického přírodovědce a všestranného badatele Sira Francise Galtona (1822–1911) nazývá Galtonova deska.

Categories:

_IGP0969