Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Galielova vana

Zkus umístit kuličku na takovou startovací dráhu, aby se slalomem vyhnula všem překážkám. Podaří se ti to?

Galilei použil podobný pokus, když zkoumal volný pád těles. Zvolil nakloněnou rovinu, aby předměty „padaly“ pomaleji.

Categories: , ,

galileiwanne