Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Eulerovy tahy

Veď šňůru tak, aby opsala každou čáru vždy jen jednou. Je to pokaždé možné? Můžeš začít všude? Švýcarský matematik Leonhard Euler (1707–1783) obecně dokázal, které systémy linií mohou být takto překryty.

Categories:

eulerlinien