Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Elipsovité pohoří

Jestliže je kuželem veden šikmý řez a otočíme jeho díly o 180°, překvapivě k sobě pasují. Z toho vyplývá, že plocha řezu (elipsa) je symetrická.

Categories: , ,

_IGP1010