Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Trojzvučné trojúhelníky

Čím delší je struna, tím hlubší je tón. Zjisti, který trojúhelník je matematicky nebo muzikálně zajímavý.

Categories: ,

dreiklangdreiecke