Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Rotující stůl

Přidrž kroužek kolmo na točící se ploše stolu.

Počkej, dokud kroužek nenabere potřebnou rychlost. Pusť kroužek.

Cílem je, aby kroužek zůstal stát na místě.

Categories: , ,

drehtisch