Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Tři zajíci

Zajíci: tři.
Uši: tři.
A přece má každý zajíc dvě.

Hádanka známá již po staletí. Přilož ty tři zajíce a uši k sobě tak, aby měl každý zajíc dvě uši.

Categories: ,

drei_hasen