Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Klarnerova věta

Hřiště se 100 políčky (10 krát 10) má být vyplněno hracími kameny velikosti ( 1 \times 4). Proč se to nemůže podařit?

Stisknutí tlačítka „pomoc“ sice neprozradí řešení, ale ukáže ti, jak lze nesplnitelnost úkolu dokázat.

Categories: , ,

klarner