Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Důkazy beze slov: Součet n

V případě „důkazů beze slov“ postačí obrázek pro přesvědčivé zdůvodnění matematické domněnky.

Zde je znázorněno, že $latex 1 + 2 + \dots + n$ je rovno $latex \frac{1}{2}n(n+1)$.

Categories: ,

beweis-summe-n