Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Důkazy beze slov: Součet lichých čísel

V případě „důkazů beze slov“ postačí obrázek pro přesvědčivé zdůvodnění matematické domněnky.

Zde je znázorněno, že $latex 1 + 3+ 5 \dots 2n-1$ je rovno $latex n^2$ .

Categories: ,

beweis-summe-ungerade-n