Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Důkazy beze slov: Součet druhé mocniny

V případě „důkazů beze slov“ postačí obrázek pro přesvědčivé zdůvodnění matematické domněnky.

Zde je znázorněno, že součet druhé mocniny se rovná $latex 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ = $latex \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

Categories: ,

beweis-summe-quadratzahlen