Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Důkazy beze slov: Kosočtvercové parkety

V případě „důkazů beze slov“ postačí obrázek pro přesvědčivé zdůvodnění matematické domněnky.

Zkus vyplnit plochu kosočtverci tak, aby mezi nimi nezůstala žádná mezera. Stejnobarevné kosočtverce budou vždy natočeny stejným směrem. Tady uvidíš, proč je plocha vyložena vždy stejným počtem různobarevných kosočtverců.

Categories: , ,

beweis-rautenparkett