Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Důkazy beze slov: Pythagoras jako skládanka

V případě „důkazů beze slov“ postačí obrázek pro přesvědčivé zdůvodnění matematické domněnky.

Přeskládáním dílů malých čtverců do tvaru velkého čtverce zjistíš, že plocha dvou malých čtverců odpovídá ploše velkého čtverce.

Categories: , ,

beweis-pythagoras