Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Růst počtu obyvatel

Počítadla ukazují aktuální počet obyvatel na příslušném kontinentu.

  • Který z kontinentů má nejvíce obyvatel?
  • Na kterém počítadle roste číslo nejrychleji?
  • Porovnej růst obyvatel v Asii a v Jižní Americe.

Čísla pod počítadly udávají v procentech roční přírůstek obyvatel na jednotlivých kontinentech.

Categories: , , ,

_IGP0890