Erlebnisland Mathematik | Technische Sammlungen Dresden | Junghansstraße 1-3 | 01277 Dresden
Erlebnisland Mathematik

Všechny trojúhelníky jsou stejné!

Podrž trojúhelník v kuželu světla. Zkus otočit trojúhelníkem tak, aby jeho stín dopadl přesně na jeden z malých trojúhelníků na zdi.

Categories: , ,

dreiecke